fbpx

Introducing Joanna Kleszcz-Czarnecka!

NewsDecember 20th, 2018
Charlie Miller, Styling since 1965

The lovely Joanna Kleszcz-Czarnecka, our only bilingual hairdresser, is originally from Poland and decided to pursue her dream career after moving to Edinburgh.

Based at Charlie Miller Ocean Terminal, Joanna joined the team in 2018 and here she describes her journey so far:

“Hairdressing has always fascinated me. My grandfather was a hairdresser and my mum’s best friend had a hair salon in where I spent a lot of time and observed her creative work. When I met my future husband it turned out that half of his family were hairdressers too and so I decided that this was a sign to take up education in this profession and fulfil my passion.”

“Fryzjerstwo fascynowało mnie od zawsze. Mój dziadek był fryzjerem, a najlepsza przyjaciółka mojej mamy miała salon fryzjerski, w którym spędzalam dużo czasu i obserwowałam jej pracę. Kiedy poznałam mojego przyszłego męża, okazało się, że połowa jego rodziny pracuje jako fryzjerzy, więc zdecydowałam, że jest to znak do podjęcia nauki w tym zawodzie i spełnienia mojej pasji.”

“When I graduated from University in Poland almost 15 years ago I decided to come to Edinburgh. After a few years of studying Art I finally gathered the confidence to start my dream of being a hairdresser. I studied hairdressing at Edinburgh College where I gained an HNC in Hairdressing with a Grade A. During my studies I worked in several Edinburgh salons, I also used to return to Poland during the holidays and study private hairdressing courses. I have also worked as a hairdresser in a care home which was very rewarding. I joined Charlie Miller team in Ocean Terminal in April 2018.”

“Kiedy ukończyłam Uniwersytet w Polsce prawie 15 lat temu postanowiłam przyjechać do Edynburga. Po kilku latach studiowania sztuki w końcu nabrałam pewności siebie, aby spełnić moje marzenie o byciu fryzjerem. Studiowałam fryzjerstwo w Edinburgh College, gdzie zdobyłam HNC w fryzjerstwie z wyroznieniem. Podczas studiów pracowałam w kilku salonach w Edynburgu, w czasie wakacji również wracałam do Polski na prywatne kursy fryzjerskie. Pracowałam takze jako fryzjer w domu opieki, co było bardzo satysfakcjonujące. Dołączyłam do zespołu Charliego Millera w Ocean Terminal w kwietniu 2018 roku.”

“My greatest passion is cutting and put ups, I love being a hairdresser. I really enjoy working in the salon – each day is different and never boring mainly thanks to the various client who come through the door. Outside of work my favourite things are art, music, films and spending time with my 8 year old son Casper.”

“Uwielbiam być fryzjerka, moją największą pasją jest strzyzenie i upiecia. Lubię pracować w salonie – każdy dzień jest inny i nigdy nudny, głównie dzięki różnym klientom, którzy nas odwiedzaja. Poza pracą moje hobby to sztuka, muzyka, filmy i spędzanie czasu z moim 8-letnim synem Casperem”.

You can book online with Joanna by selecting our Ocean Terminal salon or by calling 0131 555 1711

Keep up to date with all news, events, offers and stories by joining us on InstagramTwitter or Facebook.

Share this